80% cán bộ công chức Bộ KH&CN đạt tiêu chuẩn quy định

17/12/2015

Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Trần Đắc Hiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KH&CN phát biểu khai mạch hội nghị

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 1374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Đắc Hiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KH&CN cho biết, trong những năm qua, 80% cán bộ , công chức được đào tạo  đáp ứng tiêu chuẩn quy định; 70% cán bộ , công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng ban các đơn vị trực thuộc Bộ trở lên; 17% thực hiện chế độ bồi dưỡng tối thiểu hàng năm.

Trong 5 năm qua, Bộ KH&CN luôn chú trọng, thực hiện nghiêm túc các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn.

Nhiều đơn vị có chức năng đào tạo , bồi dưỡng đã thực hiện tốt theo chức năng nhiệm vụ được giao, không chỉ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ mà còn góp phần đào tạo nhân lực chuyên ngành KH&CN các Bộ, ngành, đọa phương góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai các KH&CN của ngành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh có bài tham luận về công tác đào tạo nhân lực trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Đề cập đến những khó khăn, ông Trần Đắc Hiến cho hay, hiện Bộ KH&CN còn thiếu những nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là trong những lĩnh vực đặc thù như năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ…

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số nội dung còn chậm đổi mới, tập trung nhiều vào lý thuyết, ít thực hành, nhiều nội dung còn trùng lắp.

Ông Hiến cho rằng, một trong những yếu tố hạn chế việc nâng cao trình độ cán bộ đó là kinh phí còn hạn hẹp so với nhu cầu đào tạo thực tế. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu chung.

Hiện Bộ KH&CN còn thiếu những nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là trong những lĩnh vực đặc thù 

Trong kế hoạch thực hiện công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020, Bộ KH&CN định hướng một số đơn vị tập trung vào mục tiêu đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực nhằm đáp ứng  yêu cầu hoạt động KH&CN trong giai đoạn tới.

Cụ thể:  Tăng cường bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ thuộc Bộ KH&CN,bộ ngành, địa phương, cán bộ ở các phòng thí nghiệm. Mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo bồi dưỡng…

Cục sở hữu trí tuệ, Cục năng lượng nguyên tử, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cần có những kế hoạch cụ thể để nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập.

Theo Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: