Khu CNC Hòa Lạc sẽ hưởng cơ chế chính sách đặc thù

10/11/2015

Dự thảo về cơ chế chính sách đặc thù cho Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc sẽ được Ban Quản lý sẽ hoàn thiện và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào cuối Quý IV năm 2015.

Hiện nay, Dự thảo về cơ chế chính sách đặc thù cho Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc đã được hoàn thành để lấy ý kiến góp ý của các cá nhân/tổ chức; đồng thời được gửi lấy ý kiến của các Bộ, Ngành, địa phương có liên quan. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý sẽ hoàn thiện và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào cuối Quý IV năm 2015.

Theo đó, về đầu tư, xây dựng và phát triển Khu CNC Hòa Lạc: dự thảo Quyết định đã làm rõ về nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bao gồm vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương và vốn huy động; phân định rõ trách nhiệm của các Bộ, Ngành, địa phương và các doanh nghiệp trong việc xây dựng, phát triển, quản lý và khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật của Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

Dự án Tòa nhà Công nghệ cao và Trung tâm lưu trữ dữ liệu của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel

Đồng thời, Dự thảo Quyết định cũng đề xuất mục tiêu kế hoạch phải hoàn thành đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật vào năm 2020 để có thể đưa Khu Công nghệ cao chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, đó là giai đoạn đầu tư chiều sâu và đầu tư cho khoa học  - công nghệ. Khi giai đoạn giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng kết thúc, Chính phủ cần tập trung triển khai đầu tư các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Khu giúp phát triển Khu CNC Hòa Lạc thành cái nôi của khoa học và công nghệ, nơi phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước.

Bên cạnh đó về quản lý đất đai dự thảo Quyết định đề nghị bổ sung và cụ thể hoá một số thẩm quyền của Ban Quản lý để giúp Ban Quản lý có căn cứ triển khai thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của mình trong công tác quản lý đất đai đối với Khu CNC Hoà Lạc.

Ngoài ra, Về ưu đãi và thu hút đầu tư: các ưu đãi về đất đai và tiền bồi thường GPMB được đề xuất trên nguyên tắc đảm bảo ưu đãi mức cao nhất cho các đối tượng sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở nghiên cứu - triển khai, đào tạo, ươm tạo và nhà ở cho chuyên gia, người lao động, các dự án có thời gian sử dụng đất nhỏ hơn hoặc bằng 20 năm. 

Về thực hiện các thủ tục đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ban hành các tiêu chí thu hút đầu tư vào các khu chức năng của Khu CNC Hòa Lạc để đảm bảo các dự án đầu tư tại Khu có hàm lượng cao về khoa học và công nghệ, sử dụng đất có hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, Dự thảo đề nghị cho phép thành lập văn phòng “một cửa” tại Ban Quản lý để Ban Quản lý có thể phát huy đầy đủ vai trò, sự chủ động và trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước đối với Khu Công nghệ cao. 

Với những điểm nổi bật nêu trên, Ban Quản lý tin tưởng rằng, những cơ chế chính sách đặc thù cho Khu CNC Hòa Lạc, khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ là một giải pháp đột phá cho sự phát triển của Khu CNC Hòa Lạc nói chung và công tác thu hút đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc nói riêng.

Theo Minh Châu: Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: