Bản tin số 3-2018

23/07/2018

NGHIÊN CỨU - ĐỊNH HƯỚNG - TRAO ĐỔI

THAY ĐỔI CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

     Phùng Vân

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

     Việt Hưng

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU VỀ CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 4 QUỐC HỘI KHÓA XIV

     Việt Phương

NHỮNG CHÚ "ONG THỢ" ĐAM MÊ SÁNG TẠO, CẢI TIẾN KỸ THUẬT TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

     Vũ Phong

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CỦA NHÀ NƯỚC NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

     Phùng Thị Vân

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO PHỤC VỤ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, VÙNG KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐẢO.

     Tiến Phúc

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG ỔI ĐẶC SẢN TẠI XÃ ĐÔN NHÂN HUYỆN SÔNG LÔ TỈNH VĨNH PHÚC THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP SẠCH

     Thu Huyên

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA CẤP ỦY VÀ ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP TRONG ĐẢNG BỘ TỈNH

     Việt Hưng

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY GIẢO CỔ LAM

     Thu Thủy

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CÀ CHUA THÂN GỖ MAGIC -S (TAMARILLO)

     BBT

KỸ THUẬT TRỒNG BÍ XEN NGÔ NẾP

     BBT

Các tin đã đưa ngày: