Bản tin số 1-2018

09/02/2018

NGHIÊN CỨU - ĐỊNH HƯỚNG - TRAO ĐỔI

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH &CN NĂM 2017

     Thu Thủy

CÔNG TÁC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2017

     Việt Hưng

GIỚI THIỆU

MÔ HÌNH TRỒNG RAU SẠCH TỪ RÁC THẢI HỮU CƠ TẠI GIA ĐÌNH

     Thùy Quyên

ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

     Bảo Linh

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA BÒ CÁI LAI B.B.B TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

     Tiến Phúc

XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM BÀI THUỐC "THƯ CÂN HOẠT HUYẾT THANG" TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH VĨNH PHÚC

     Phùng Thị Vân

GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, BỀN VỮNG Ở TỈNH VĨNH PHÚC

     Thu Huyên

TĂNG CƯỜNG, ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH VĨNH PHÚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

     Việt Hưng

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

KỸ THUẬT CHĂM SÓC NGỖNG THỊT

     BBT

CÁCH NHẬN BIẾT VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG ĐỐI VỚI GIA SÚC

     BBT

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY PHẬT THỦ ĐÓN TẾT

     BBT

Các tin đã đưa ngày: