Bản tin số 2-2017

28/03/2017

NGHIÊN CỨU - ĐỊNH HƯỚNG - TRAO ĐỔI

MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TW VỀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LỚN NHẰM TIẾP TỤC ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG, NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, SỨC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ

     Lê Văn Hùng

TRIỂN VỌNG TRỒNG CAM TỪ VÙNG ĐẤT ĐỒI

     Minh Cường

GIỚI THIỆU

GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

     Nguyễn Khánh

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001: 2008 VÀ ISO 9001- 2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC.

     Minh Tâm

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ SINH SẢN BƠM TINH TRÙNG ĐÃ LỌC RỬA VÀO BUỒNG TỬ CUNG TRÊN CÁC CẶP VỢ CHỒNG VÔ SINH TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH VĨNH PHÚC

     Việt Phương

MỞ RỘNG, PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU BA KÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐẢO

     Thu Huyên

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

     Việt Hưng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NỮ TỈNH VĨNH PHÚC

     Tiến Phúc

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

TÁC DỤNG VÀ CÁCH TRỒNG NẤM KIM CHÂM

     Khánh Hà

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY HOA HỒNG TRONG CHẬU

     BBT

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY BẦU HỒ LÔ TẠI NHÀ

     BBT

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: