Bản tin số 1-2017

10/01/2017

TIN TỨC

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 VÀ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

     Phòng TTTT

BÍ THƯ TỈNH ỦY HOÀNG THỊ THÚY LAN LÀM VIỆC VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

     Phòng TTTT

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA SỞ KH &CN - HỘI NÔNG DÂN TỈNH

     Việt Hưng

NGHIÊN CỨU - ĐỊNH HƯỚNG - TRAO ĐỔI

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

     Phòng TTTT

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH

     Trần Nguyên Lý

GIỚI THIỆU

CẦU NỐI CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI VĨNH PHÚC

     Kim Liên

TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VĨNH PHÚC- MỘT NĂM GẶT HÁI NHIỀU THÀNH CÔNG

     Lan Hương

CÁC GIẢI NOBEL NĂM 2016

     BBT

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH PHÚC

     Thu Thủy

GIẢI PHÁP NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ, GIỮ VỮNG PHẨM CHẤT BỘ ĐỘI CỤ HỒ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

     Thu Huyên

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

     Việt Hưng

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NGUỒN NHÂN LỰC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

     Tiến Phúc

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

KỸ THUẬT TẠO ONG CHÚA VÀ NHÂN ĐÀN ONG LẤY MẬT

     BBT

KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH TRỒNG NẤM SÒ NÂU

     BBT

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: