Bản tin số 5-2016

14/11/2016

TIN TỨC

HỘI THẢO HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KH &CN CÁC TỈNH TRUNG DU, MIỀN NÚI PHÍA BẮC LẦN THỨ VIII

     Việt Hưng

NGHIỆM THU MÔ HÌNH NHÀ KÍNH, NHÀ LƯỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

     Phòng TTTT

HỘI THẢO KHOA HỌC PHẢN BIỆN ĐỀ ÁN “KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025”

     Ngọc Hân

NGHIÊN CỨU - ĐỊNH HƯỚNG - TRAO ĐỔI

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

     Phòng TTTT

THU NHẬP CAO TỪ MÔ HÌNH TRỒNG RAU TRONG NHÀ LƯỚI

     Hà Trần

GIỚI THIỆU

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” NĂM 2016

     Minh Tâm

THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH VÀNG

     Phòng Thanh tra

SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM RƯỢU BA KÍCH TAM ĐẢO

     Tuấn Vượng

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC

     Thu Thủy

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ TỈNH VĨNH PHÚC

     Việt Hưng

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM HAI GIỐNG LÚA MỚI NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CAO VPR1, VPR2 TRÊN CÁC VÙNG ĐẤT KHÁC NHAU CỦA TỈNH VĨNH PHÚC

     Thu Huyên

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT THỤ TINH NHÂN TẠO BẰNG CÁC GIỐNG LỢN MỚI ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG THỊT

     Tiến Phúc

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY CÀ GAI LEO

     BBT

KỸ THUẬT NUÔI RẮN RÁO TRÂU

     BBT

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: