Bản tin số 3-2016

05/07/2016

TIN TỨC

HỘI THẢO KHOA HỌC TRÍ THỨC VĨNH PHÚC VỚI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

     Việt Hưng

NGHIỆM THU MÔ HÌNH CHẾ BIẾN, CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU

     Phòng TTTT

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016

     Phòng TTTT

 

NGHIÊN CỨU - ĐỊNH HƯỚNG - TRAO ĐỔI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở TỈNH VĨNH PHÚC

     Bùi Đức Thọ

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

     Trần Nguyên Lý

GIỚI THIỆU

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

     Phan Quang Vinh

HIỆU QUẢ TỪ DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG RAU, HOA TRONG NHÀ KÍNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

     Phòng TTTT

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

     BBT

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

MÔ HÌNH BỆNH TẬT ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÚC YÊN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

     BBT

ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

     Việt Hưng

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG THÔNG CARIBÊ NHẰM CUNG CẤP GỖ LỚN VÀ LẤY NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

     Thu Huyên

ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC BIOMIXL XỬ LÝ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

     Tiến Phúc

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG CÂY TRÀ HOA VÀNG

     BBT

KỸ THUẬT NUÔI GÀ TA ĐỂ NHANH LỚN

     BBT

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: