Thông báo v/v thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN hạng I, hạng II năm 2022.

18/04/2022

Xem nội dung tại đây

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: