Thông bác v/v bổ sung thông tin tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ nhân rộng kết quả nghiên cứu KH&CN để thực hiện từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

09/06/2021

Các tin đã đưa ngày: