Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và Công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

14/10/2019

Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND về việc Quyết định ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và Công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: