Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc tăng trưởng 11% trong năm 2020

23/02/2021

Dịch Covid-19 đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có thời gian bị gián đoạn do hơn 90% nguyên liệu, phụ liệu sản xuất thuốc phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Để tồn tại, phát triển trong bối cảnh đại dịch, cùng với tập trung ổn định tâm lý, việc làm, thu nhập cho người lao động, Công ty đã đổi mới công tác quản lý, đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng nguồn nhân lực và thay đổi phương án sản phẩm, hệ thống phân phối nhằm giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh về giá, nhất là đối với các sản phẩm thuốc tiêm mà doanh nghiệp có thế mạnh. Đặc biệt, Công ty tập trung xây dựng tốt văn hóa doanh nghiệp với 5 giá trị cốt lõi là “Tâm, trí, tín, tốc, văn”; triển khai thực hiện thành công từng bước chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2019-2024, tầm nhìn đến năm 2035 là trở thành nhà sản xuất thuốc tiêm chất lượng hạng đầu Việt Nam.

Nhờ đó, năm 2020, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty vẫn có nhiều khởi sắc, với tổng doanh thu 567 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019; nộp ngân sách nhà nước gần 33 tỷ đồng. Công ty tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 510 cán bộ, người lao động với mức lương bình quân 12,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 20% so với năm 2019.

Năm 2021, Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc tiếp tục cải tiến, nâng cấp một số thiết bị sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hoạt động các văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành trong cả nước. Phấn đấu doanh thu tăng tối thiếu 12%; bảo đảm việc làm ổn định cho lao động với mức lương tăng từ 10-15% so với năm 2020.

Theo Thanh Nga - vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: