Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Khoa Học và Công Nghệ Vĩnh Phúc

Tuần trước Tuần thứ 32 năm 2021
(Từ ngày: 02/08/2021 - Đến ngày: 08/08/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Thành phần tham gia
Thứ hai 02/08/2021
Thứ ba 03/08/2021
Thứ tư 04/08/2021
Thứ năm 05/08/2021
Thứ sáu 06/08/2021
Thứ bảy 07/08/2021
Chủ nhật 08/08/2021