Chi tiết album ảnh

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị lũ lụt và Quỹ “Vì người nghèo”