Chi tiết album ảnh

Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ làm việc với Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc