Chi tiết album ảnh

Hội nghị "Gặp mặt cán bộ Ngành KH&CN nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành (1959-2019)"