Cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

10/10/2020

1. Lãnh đạo Chi cục

     Chi Cục trưởng: ThS. Đặng Thị Minh Thuý

          Phone: 0211.6535.066               

    Phó Chi cục Trưởng: KS Nguyễn Duy Hải               

          Phone: 0912.154.367                   

2. Phòng Hành chính tổng hợp

     Trưởng phòng: CN. Đàm Thanh Khải

          Phone: 0987.444.025

      Phó phòng: ThS. Phạm Thị Mai Chinh

          Phone: 0902.013.580 
                

3. Phòng Quản lý Chất lượng

    Phó Trưởng phòng: CN. Đỗ Đinh Thị Thu Hằng

          Phone: 0989.839.894                

4. Phòng Quản lý Đo lường

           Trưởng phòng: ThS. Vũ Ngọc Minh

                   Phone: 0949.237.567                

          Phó phòng: ThS. Lê Thị Lan Hương

                   Phone: 0912.870.072

  

Các tin đã đưa ngày: