CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH PHÚC

01/10/2020

 
 

1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc Sở: ThS. Lương Văn Long

       Phone : 0983 027 488

        Email: longlv@vinhphuc.gov.vn

- Phó Giám đốc Sở: ThS. Nguyễn Công Võ

          Phone: 02113.500459

          Email: nguyencongvo70@gmail.com

- Phó Giám đốc Sở: ThS. Nguyễn Bình Khiêm

          Phone:  02113.862987

          Email: khiemnb@vinhphuc.gov.vn

2. Văn phòng

          Thường trực: Phone:  0211.3862.987           Fax: 0211.3860.012

- Chánh Văn phòng: ThS. Bùi Đức Thọ

          Phone: 0211.3862.987 - 0989.539.388

          Email: thobd@vinhphuc.gov.vn

 3. Phòng Quản lý khoa học

 - Trưởng phòng: ThS. Phan Quang Vinh

          Phone: 0211.3862.460 - 0915.148.268

          Email: vinhpq@vinhphuc.gov.vn        

4. Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ

- Trưởng phòng: ThS. Đặng Thị Minh Thuý

          Phone: 0211.3500.122  - 0912.153.683

          Email: thuydtm@vinhphuc.gov.vn                               

5. Thanh tra Sở

- Chánh Thanh tra: ThS. Trần Nguyên Lý

          Phone: 0211.3703.386  - 0913.517.339

          Email: lytn@vinhphuc.gov.vn                  

6. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

- Giám đốc: ThS. Nguyễn Công Võ

         Phone: 0211.3500459  

          Email: nguyencongvo70@gmail.com

- Phó Giám đốc: ThS. Hà Huy Bắc

          Phone: 0211.3703.477 - 0912.257.927

          Email: bachh@vinhphuc.gov.vn

7. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

- Chi Cục Trưởng: ThS. Tạ Văn Sinh

          Phone: 0211.6535.066  - 0989.539.369

          Email: sinhtv@vinhphuc.gov.vn                                                   

- Phó Chi cục Trưởng: ThS. Nguyễn Văn Dung

          Phone: 0211.3703.985  - 0912.492.075

          Email: dungnv@vinhphuc.gov.vn

- Phòng Hành chính tổng hợp:

          Trưởng phòng: CN. Đàm Thanh Khải

                   Phone: 0211.3703.527 - 0987.444.025

          Phó phòng: ThS. Phạm Thị Mai Chinh

                   Phone: 0211.6532.065 - 0902.013.580

 - Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng:

          Phó phòng: CN. Đỗ Đinh Thị Thu Hằng

          Phone: 0211.6290.669 - 0989.732.669

- Phòng Quản lý Đo lường:

          Trưởng phòng: ThS. Vũ Ngọc Minh

                   Phone: 0211.2471.235               

          Phó phòng: ThS. Lê Thị Lan Hương

                   Phone: 0912.870.072

8. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Giám đốc: CN. Trần Văn Thuận

          Phone:  0989.732.669

          Email: thuantccl@gmail.com

- Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Khắc Chính

          Phone:  0949.594.999

          Email: chinhphuongvptu@gmail.com

- Phòng Hành chính tổng hợp:

Trưởng phòng: KS. Phùng Văn Đào

          Phone: 0982 899 439                            

 - Phòng Kiểm định hiệu chỉnh phương tiện đo:

Trưởng phòng: CN. Phan Hoàng Ân

          Phone: 0211.3711.196 - 0989 539 368

- Phòng Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa:

Phụ trách phòng: KS. Lê Đình Đức

          Phone: 0986 664 287

9. Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học

- Giám đốc:

- Phó Giám đốc phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

          Phone: 0211.3840.541 - 0915.657.069

          Email: linhntt3@vinhphuc.gov.vn

- Phó Giám đốc: CN. Lê Thanh Tâm

          Phone: 0947.935.668

          Email: tamlt@vinhphuc.gov.vn

- Phòng hành chính - Tổng hợp.

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh (PGĐ phụ trách Trung tâm kiêm nhiệm)

          Phone: 0211.3840.541 - 0915.657.069

- Phòng CNTT

Trưởng phòng: ThS. Nghiêm Xuân Mạnh

          Phone: 0211.3710.017 

Phó phòng: ThS. Phùng Thị Vân

          Phone: 0211.3710.017 - 0985.794.072

- Phòng Thông tin và Tuyên truyền

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh (PGĐ phụ trách Trung tâm kiêm nhiệm)

          Phone: 0211.3840.541 - 0915.657.069

Phó phòng: CN. Văn Tiến Đạt

          Phone: 0211.3840.541 - 091.244.5253

10. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN

- Giám đốc: CN. Nguyễn Thị Tĩnh

          Phone: 0211.3846.078 - 0975.159.089

          Email: tinhnt@vinhphuc.gov.vn

- Phó Giám đốc: CN. Nguyễn Thị Thuý Ngân

          Phone: 0211.2211.560 - 0989.601.370

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Phó phòng (phụ trách): CN. Lương Tuấn Vượng

          Phone: 0211.3846.078 - 0986.443.858

          Fax: 0211.3840.540                 

 - Phòng Ứng dụng và chuyển giao KHCN:

 - Phòng Công nghệ sinh học:

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Thuý Ngân (Phó Giám đốc Trung tâm kiêm nhiệm)

          Phone: 0989.601.370

 

 

Các tin đã đưa ngày: