Danh sách Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc Khoá VI , nhiệm kỳ 2021-2025

20/01/2021

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Vũ Việt Văn

Chủ tịch Hội đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2

Lương Văn Long

Phó Chủ tịch Hội đồng

Giám đốc Sở KH&CN

3

Nguyễn Công Võ

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở KH&CN

4

Nguyễn Bình Khiêm

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở KH&CN

5

Lê Văn Dũng

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

6

Nguyễn Kim Tuấn

Ủy viên

Giám đốc Sở TN&MT

7

Phạm Quang Thắng

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT

8

Vũ Mạnh Toàn

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở TT&TT

9

Nguyễn Khắc Lập

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở Y tế

10

Nguyễn Văn Ngọc

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

11

Hoàng Long Biên

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở GTVT

12

Phạm Khương Duy

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

13

Nguyễn Viết Sơn

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở Công thương

14

Nguyễn Tuấn Anh

Ủy viên

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

15

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Ủy viên

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

16

Trần Thị Minh Lợi

Ủy viên

P.Giám đốc Sở VH,TT&DL

17

Lê Anh Tân

Ủy viên

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên

18

Hoàng Tuấn Tam

Ủy viên

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường

19

Triệu Văn Chúc

Ủy viên

Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Lô

20

Nguyễn Mạnh Tưởng

Ủy viên

Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch

21

Trần Nguyên Lý

Ủy viên

Chánh Văn phòng Sở KH&CN

22

Lê Văn Hùng

Ủy viên

Trưởng phòng KHTC- Sở KH&CN

23

Bùi Đức Thọ

Thư ký

Trưởng phòng QLKH- Sở KH&CN

 

 

Các tin đã đưa ngày: