Quản lý, bảo trì các tuyến ĐT.301, ĐT.302, ĐT.302B, ĐT.303, ĐT.304, ĐT.305, ĐT.305C, ĐT.306, ĐT.306B, ĐT.307, ĐT.307B, ĐT.309, ĐT.309B, cầu Yên Dương (đường dẫn và cầu), QL.2C cũ

08/04/2022

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220328776 - 00

Số hiệu KHLCNT

20220328405

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác quản lý và bảo trì hệ thống đường bộ do cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2022 - 2024

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Ban quản lý dự án công trình quản lý bảo trì đường bộ nguồn vốn địa phương, Sở giao thông vận tải Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Quản lý, bảo trì các tuyến ĐT.301, ĐT.302, ĐT.302B, ĐT.303, ĐT.304, ĐT.305, ĐT.305C, ĐT.306, ĐT.306B, ĐT.307, ĐT.307B, ĐT.309, ĐT.309B, cầu Yên Dương (đường dẫn và cầu), QL.2C cũ

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn sự nghiệp kinh tế giao hàng năm cho Sở Giao thông Vận tải

Loại hợp đồng

Theo đơn giá điều chỉnh

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

36 Tháng

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

31/03/2022 09:36

Đến ngày

20/04/2022 10:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

120 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

20/04/2022 10:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

51.346.084.000 VND (Năm mươi mốt tỷ ba trăm bốn mươi sáu triệu tám mươi bốn nghìn đồng chẵn)

ố tiền bảo đảm dự thầu

1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 
Hồ sơ thiết kế 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: