Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường kết nối trung tâm đô thị Lãng Công đến trung tâm đô thị Hải Lựu, huyện Sông Lô. Đoạn từ ĐT.307 (Km24+900) đi đê tả sông Lô” (VB HCC)

25/03/2022

Các tin đã đưa ngày: