Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km10+800 Km12+282; Km28-Km30 Quốc lộ 2C

12/03/2022

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220236275 - 00

Số hiệu KHLCNT

20220216651

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km10+800 Km12+282; Km28-Km30 Quốc lộ 2C

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Ban quản lý dự án công trình quản lý bảo trì đường bộ nguồn vốn Trung ương, Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Thi công xây dựng công trình

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (NSNN)

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

90 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

04/03/2022 08:20

Đến ngày

14/03/2022 08:30

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

14/03/2022 08:30

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

12.270.757.000 VND (Mười hai tỷ hai trăm bảy mươi triệu bảy trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

184.000.000 VND (Một trăm tám mươi bốn triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 
Hồ sơ thiết kế 

Tệp tin khác:

Chi dan ky thuat K10-K12.pdf 

Theo vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: