Khắc phục các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông năm 2021, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

16/02/2022

 
 

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220204240 - 00

Số hiệu KHLCNT

20220203873

Tên KHLCNT

Kế hoạch LCNT công trình: Khắc phục các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông năm 2021, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Ban Quản lý dự án cải tạo, xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Khắc phục các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông năm 2021

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Sự nghiệp kinh tế Ngân sách tỉnh

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

150 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

09/02/2022 16:24

Đến ngày

21/02/2022 08:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

120 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

21/02/2022 08:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

11.777.717.000 VND (Mười một tỷ bảy trăm bảy mươi bảy triệu bảy trăm mười bảy nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

150.000.000 VND (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 
Hồ sơ thiết kế 

Theo vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: