Mua sắm thiết bị thể thao ngoài trời phục vụ nhân dân rèn luyện sức khỏe năm 2021 xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường

16/02/2022

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220144069 - 00

Số hiệu KHLCNT

20220144003

Tên KHLCNT

Mua sắm thiết bị thể thao ngoài trời phục vụ nhân dân rèn luyện sức khỏe năm 2021 xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Ủy ban nhân dân xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Mua sắm thiết bị

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Mua sắm thiết bị thể thao ngoài trời phục vụ nhân dân rèn luyện sức khỏe năm 2021 xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách tỉnh, huyện, xã

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

30 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

14/02/2022 11:36

Đến ngày

24/02/2022 11:45

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

24/02/2022 11:45

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

856.000.000 VND (Tám trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

10.000.000 VND (Mười triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Theo vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: