Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 4 tầng Phòng PC01 thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc

20/12/2021

Hình thức thông báo

Thay đổi

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20211232276 - 01

Số hiệu KHLCNT

20211220297

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc 4 tầng Phòng PC01 thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Thi công xây lắp

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc 4 tầng Phòng PC01 thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách Nhà nước

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

40 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

10/12/2021 10:53

Đến ngày

20/12/2021 14:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

20/12/2021 14:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

7.415.921.000 VND (Bảy tỷ bốn trăm mười lăm triệu chín trăm hai mươi mốt nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

 

Thông báo liên quan

[ 00]

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: