Khảo sát, thiết kế BVTC-DT: Dự án mở rộng cầu Bến Gạo qua sông Phó Đáy trên ĐT.305

20/12/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20211226030 - 00

Số hiệu KHLCNT

20211215336

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng cầu Bến Gạo qua sông Phó Đáy trên ĐT.305

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Khảo sát, thiết kế BVTC-DT

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn ngân sách cấp tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

45 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

08/12/2021 11:14

Đến ngày

28/12/2021 14:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

28/12/2021 14:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

996.565.000 VND (Chín trăm chín mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: