Xây dựng nhà truyền thống và cải tạo hạng mục kè đá, cơ sở hạ tầng Trụ sở Hội Cực chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc

20/12/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20211228220 - 00

Số hiệu KHLCNT

20211217120

Tên KHLCNT

Kế hoạch LCNT dự án Xây dựng nhà truyền thống và cải tạo hạng mục kè đá, cơ sở hạ tầng Trụ sở Hội Cực chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Xây lắp

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn vốn đầu tư công NS tỉnh trong KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

150 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

08/12/2021 17:24

Đến ngày

18/12/2021 17:30

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

150 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

18/12/2021 17:30

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

3.081.362.000 VND (Ba tỷ tám mươi mốt triệu ba trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

46.200.000 VND (Bốn mươi sáu triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: