Xây lắp đường GTNT thôn Vinh Hoa, thôn Sau Ga xã Tử Du, huyện Lập Thạch

20/12/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20211222087 - 00

Số hiệu KHLCNT

20211222071

Tên KHLCNT

KHLCNT công trình: Đường GTNT thôn Vinh Hoa, thôn Sau Ga xã Tử Du, huyện Lập Thạch

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

UBND xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Xây lắp

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

365 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

07/12/2021 12:53

Đến ngày

17/12/2021 13:20

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

17/12/2021 13:20

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

2.292.296.000 VND (Hai tỷ hai trăm chín mươi hai triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

25.000.000 VND (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

 

Theo vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: