Giám sát thi công xây dựng nâng cấp ĐT.310C, đoạn từ QL2C đến QL2B

20/12/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20211218834 - 00

Số hiệu KHLCNT

20211006875

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.310C, đoạn từ QL2C đến QL2B

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Giám sát thi công xây dựng

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

24 Tháng

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

06/12/2021 16:01

Đến ngày

26/12/2021 16:15

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

26/12/2021 16:15

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

3.868.840.000 VND (Ba tỷ tám trăm sáu mươi tám triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: