Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án xử lý thấm tại đập phụ số 01, hồ chứa nước Đồng Mỏ

20/12/2021

Hình thức thông báo

Thay đổi

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20211103917 - 01

Số hiệu KHLCNT

20211062910

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xử lý thấm tại đập phụ số 01, hồ chứa nước Đồng Mỏ

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Ban quản lý dự án Nông nghiêp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Xây lắp

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh (5 tỷ đồng) và nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

15 tháng

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

04/12/2021 11:17

Đến ngày

14/12/2021 11:15

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

120 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

14/12/2021 11:15

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

11.705.842.000 VND (Mười một tỷ bảy trăm lẻ năm triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

150.000.000 VND (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: