Xây dựng hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tuyến đường Vành đai 5 - Thủ đô và đoạn tuyến đường Ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa Đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang)

09/12/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20211191006 - 00

Thời điểm đăng tải

27/11/2021 01:10

Lĩnh vực

Xây lắp

Tên gói thầu

Xây lắp

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án

Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tuyến đường Vành đai 5 - Thủ đô và đoạn tuyến đường Ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa Đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang)

Nguồn vốn

Nguồn vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (1.134triệu đồng) và nguồn NSNN tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (666.000 triệu đồng).

Bên mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu KHLCNT

20211152530

Tên KHLCNT

Điều chỉnh, bổ sung KHLCNT dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tuyến đường Vành đai 5 - Thủ đô và đoạn tuyến đường Ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa Đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ

27/11/2021 01:10

đến ngày

17/12/2021 08:00

Địa điểm

muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán

2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu

17/12/2021 08:30

Địa điểm mở thầu

Phòng họp tầng 3, Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, số 9 - Mê Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

Số tiền bảo đảm dự thầu

26.000.000.000 VND (Hai mươi sáu tỷ đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng

36 Tháng

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định (phê duyệt/ sửa đổi) hồ sơ mời thầu
Hồ sơ mời thầu 
Hồ sơ thiết kế 
File khác 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: