Gói số 1: Bồi dưỡng trực tuyến chương trình GDPT 2018 cho CBQL, GV cấp tiểu học, THCS năm 2021

01/12/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20211167154 - 00

Số hiệu KHLCNT

20211167085

Tên KHLCNT

Các gói thầu bồi dưỡng chương trình GDPT 2018 cho CBQL, GV cấp tiểu học, THCS năm 2021

Lĩnh vực

Phi tư vấn

Bên mời thầu

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Gói số 1: Bồi dưỡng trực tuyến chương trình GDPT 2018 cho CBQL, GV cấp tiểu học, THCS

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Các gói thầu bồi dưỡng chương trình GDPT 2018 cho CBQL, GV cấp tiểu học, THCS năm 2021

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

35 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

20/11/2021 16:33

Đến ngày

30/11/2021 16:35

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

120 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Theo vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: