Cải tạo, nạo vét tuyến kênh tiêu vùng bãi huyện Vĩnh Tường

24/11/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20211142055 - 00

Thời điểm đăng tải

17/11/2021 11:19

Lĩnh vực

Xây lắp

Tên gói thầu

Xây lắp

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự án

Cải tạo, nạo vét tuyến kênh tiêu vùng bãi huyện Vĩnh Tường

Nguồn vốn

40 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi; phần còn lại sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Bên mời thầu

Ban quản lý dự án Nông nghiêp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc

Số hiệu KHLCNT

20210819000

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Cải tạo nạo vét tuyến kênh tiêu vùng bãi huyện Vĩnh Tường

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian bán HSMT từ

17/11/2021 11:19

đến ngày

10/12/2021 08:00

Địa điểm

muasamcong.mpi.gov.vn

Giá bán

2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu

10/12/2021 08:30

Địa điểm mở thầu

Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc, số 98 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

Số tiền bảo đảm dự thầu

1.200.000.000 VND (Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)

Thời gian thực hiện hợp đồng

20 Tháng

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định (phê duyệt/ sửa đổi) hồ sơ mời thầu 
Hồ sơ mời thầu 
Hồ sơ thiết kế 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: