Mua sắm bàn ghế học sinh và phòng học tin cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh

15/10/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20211017143 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210674318

Tên KHLCNT

Mua sắm bàn ghế học sinh và phòng học tin cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Mua sắm bàn ghế học sinh và phòng học tin cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Mua sắm bàn ghế học sinh và phòng học tin cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

90 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

07/10/2021 10:29

Đến ngày

27/10/2021 14:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

150 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

27/10/2021 14:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

48.959.034.400 VND (Bốn mươi tám tỷ chín trăm năm mươi chín triệu ba mươi bốn nghìn bốn trăm đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

1.400.000.000 VND (Một tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Theo vinhphuc.gov.vn

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: