Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: HTKT khu đất đấu giá QSDĐ tại khu Cổng Làng, TDP Gia Du, thị trấn Gia Khánh, Bình Xuyên

15/10/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20211031646 - 00

Số hiệu KHLCNT

20211013940

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: HTKT khu đất đấu giá QSDĐ tại khu Cổng Làng, TDP Gia Du, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

UBND thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Xây lắp

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Từ đấu giá QSDĐ và các nguồn vốn khác

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

400 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

12/10/2021 11:16

Đến ngày

22/10/2021 11:30

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

22/10/2021 11:30

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

10.602.502.000 VND (Mười tỷ sáu trăm lẻ hai triệu năm trăm lẻ hai nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

120.000.000 VND (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 
Hồ sơ thiết kế 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: