Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT dự án Hợp phần 6 - Đường hạ tầng khung làng đại học

13/10/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20211004968 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210943504

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hợp phần 6 - Đường hạ tầng khung làng đại học thuộc Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vay vốn ADB

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

VY-CS07: Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

NSNN tỉnh đối ứng

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

6 Tháng

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

04/10/2021 17:45

Đến ngày

25/10/2021 14:30

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

180 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

25/10/2021 14:30

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

2.970.527.000 VND (Hai tỷ chín trăm bảy mươi triệu năm trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

 

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Điều khoản tham chiếu 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Tệp tin khác:

2021.10.04_E-HSMT VY-CS07 phat hanh.pdf 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: