Mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị nhà bếp, phòng học tin cho trường mầm non trên địa bàn các huyện, thành phố (Phúc Yên; Yên Lạc; Vĩnh Tường; Bình Xuyên)

08/10/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210976317 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210674138

Tên KHLCNT

Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm đồ dùng, đồ chơi thiết bị nhà bếp, phòng học tin cho các trường mầm non trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị nhà bếp, phòng học tin cho trường mầm non trên địa bàn các huyện, thành phố (Phúc Yên; Yên Lạc; Vĩnh Tường; Bình Xuyên)

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm đồ dùng, đồ chơi thiết bị nhà bếp, phòng học tin cho các trường mầm non trên địa bàn tỉnh

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

90 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

29/09/2021 15:58

Đến ngày

20/10/2021 09:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

20/10/2021 09:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

48.317.456.000 VND (Bốn mươi tám tỷ ba trăm mười bảy triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

700.000.000 VND (Bảy trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: