LCS08: Tư vấn thiết lập Mô hình thông tin xây dựng công trình (BIM)

04/10/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210960928 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210607474

Tên KHLCNT

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, vay vốn WB

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

LCS08: Tư vấn thiết lập Mô hình thông tin xây dựng công trình (BIM)

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Vốn NSNN tỉnh

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

42 Tháng

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

27/09/2021 10:41

Đến ngày

18/10/2021 14:30

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

180 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

18/10/2021 14:30

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

1.800.000.000 VND (Một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

 

Hình thức bảo đảm dự thầu

 

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Điều khoản tham chiếu 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Tệp tin khác:

11.2. LCS08 - EHSMT final.pdf 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: