Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án ĐTXDCT: Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc

30/09/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210962012 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210835270

Tên KHLCNT

kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đâu tư dự án ĐTXDCT: Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Sở Lao động Thương binh - và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách tỉnh

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

45 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

24/09/2021 11:15

Đến ngày

14/10/2021 11:20

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

14/10/2021 11:20

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

355.138.000 VND (Ba trăm năm mươi lăm triệu một trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

 

Hình thức bảo đảm dự thầu

 

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Điều khoản tham chiếu 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Tệp tin khác:

E-HSMT.pdf 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: