Mua sắm, lắp đặt thiết bị Sở Thông tin và Truyền thông

07/09/2021

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210900318 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210862694

Tên KHLCNT

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bổ sung, nâng cấp hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu các hệ thống thông tin của tỉnh tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC

Tên gói thầu

Mua sắm, lắp đặt thiết bị

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

150 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

02/09/2021 05:27

Đến ngày

22/09/2021 10:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

22/09/2021 10:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

11.422.924.000 VND (Mười một tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu chín trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

200.000.000 VND (Hai trăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Tệp tin khác:

Ban ve.pdf 

Theo vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: