CW06: Cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng trạm bơm tiêu Nguyệt Đức

02/09/2021

Loại thông báo

 

Số TBMT

20210864589-00

Dạng thông báo

 

Tên gói thầu

CW06: Cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng trạm bơm tiêu Nguyệt Đức

Tên dự án

 

Tên bên mời thầu

Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc

Địa điểm bán/phát hành hồ sơ

Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: số 38 Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc)

Tỉnh/thành phố

Tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực đấu thầu

Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi

Nguồn vốn

Vốn NSNN tỉnh và vốn vay WB

Thời gian bán/phát hành hồ sơ

27/08/2021 20:00

đến ngày

21/10/2021 14:30

Thời điểm đóng thầu

21/10/2021 14:30

Thông tin gói thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc

Ngày:                          27 tháng 8 năm 2021

Khoản vay số:             8614-VN

Tên gói thầu:              Cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng trạm bơm tiêu Nguyệt Đức

Số RFB:                      CW06

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản vay từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, và dự kiến sử dụng một phần để thanh toán cho Hợp đồng CW06 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng trạm bơm tiêu Nguyệt Đức.

2. Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (VPMO) nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp Hồ sơ dự thầu đựng trong phong bì được niêm phong kín từ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng yêu cầu tham gia đấu thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị, xây dựng trạm bơm tiêu Nguyệt Đức (“Công trình”). Thủ tục đấu thầu cạnh tranh Quốc tế (ICB) sẽ được áp dụng tuân thủ Quy trình đấu thầu Một giai đoạn - Một túi hồ sơ theo quy định của Ngân hàng. Gói thầu được mô tả tóm tắt như dưới đây và có thời gian thi công là 30 tháng.

Xây dựng trạm bơm tiêu Nguyệt Đức có lưu lượng Q = 80 m3/s, gồm 08 tổ bơm trục đứng, mỗi tổ bơm có lưu lượng Qb = 10,0 m3/s; xây dựng cống xả qua đê tả sông Hồng lưu lượng Qtk = 80 m3/s, kích thước cống: n x (bxh) = 3×(4,5×4,5) m; Hệ thống điện hạ thế 6kV và 0,4kV; xây dựng Đường điện trung thế 35kV và trạm biến áp cấp điện cho trạm bơm.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Quốc tế (ICB) được quy định trong Hướng dẫn: “Đấu thầu Hàng hoá, Công trình, và Dịch vụ Phi Tư vấn theo Khoản vay IBRD, Tín dụng IDA và Tài trợ Không hoàn lại cho Các bên Vay vốn Ngân hàng Thế giới” (tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014) (“Hướng dẫn Đấu thầu”) và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

 · Hợp đồng có tính chất và quy mô tương tự:

Tham gia với vai trò là nhà thầu chính, thành viên liên danh, nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành từ 01/01/2014 đến trước thời điểm đóng thầu với số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự là: ít nhất một (01) hợp đồng về thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị công trình trạm bơm có tổng lưu lượng ≥ 40m3/s, có các hạng mục chính bao gồm: bể hút, bể xả, nhà trạm, cống xả, hệ thống điện nhà máy. Trong đó giá trị tham gia của nhà thầu ít nhất là 16,3 triệu USD (Bằng chữ: Mười sáu phảy ba triệu đô la Mỹ) hoặc  373 tỷ VND (Ba trăm bảy mươi ba tỷ Việt Nam đồng).

 · Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm:

 Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 14 triệu USD (Bằng chữ: Mười bốn triệu đô la Mỹ) hoặc  320 tỷ VND (Ba trăm hai mươi tỷ Việt Nam đồng), tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành, trong vòng 03 (ba) năm qua (2018, 2019 và 2020).

 ·        Nguồn lực tài chính:

 Nhà thầu phải chứng minh mình có khả năng tiếp cận, hoặc có sẵn các tài sản lưu động, hạn mức tín dụng, và các phương tiện tài chính khác không tính các khoản tiền tạm ứng theo hợp đồng để đáp ứng yêu cầu nguồn lực tài chính như sau:

 (i) Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho hợp đồng này là: 3,1 triệu USD (Bằng chữ: Ba phảy một triệu đô la Mỹ) hoặc 71 tỷ VND (Bằng chữ: Bảy mươi mốt tỷ đồng); và

 (ii) Nguồn lực tài chính cho các cam kết hợp đồng hiện tại.

 Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

 5. Các nhà thầu hợp lệ đủ điều kiện có thể thu thập thêm thông tin và mua Hồ sơ mời thầu từ ngày 27/8/2021 (Thứ Sáu) tại Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 38, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Điện thoại: 02113.860.868, Fax: 02113.860.858, Email: vpmo@vinhphuc.gov.vn và kiểm tra Hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 7h30’ đến 11h30’ và từ 13h30’ đến 17h00’ (giờ Hà nội).

 6. Do việc hạn chế đi lại đang được áp dụng do tác động của COVID-19, Chủ đầu tư sẽ tổ chức khảo sát hiện trường trực tuyến vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2021 và Hội nghị tiền đấu thầu trực tuyến sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2021 tại địa điểm: Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 38 đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc). Chi tiết việc khảo sát hiện trường  và hội nghị tiền thầu tổ chức online sẽ được Chủ đầu tư thông báo trước 02 ngày cho các nhà thầu có quan tâm đã mua hồ sơ mời thầu.

7. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Anh bằng cách đăng ký mua hồ sơ mời thầu theo một trong các phương thức sau:

a) Nhận Hồ sơ mời thầu bản cứng theo địa chỉ liên hệ được liệt kê dưới đây và thanh toán khoản phí không hoàn lại là 3.000.000 VND (Ba triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản VPMO;

b) Yêu cầu phương thức chuyển phát trực tiếp cho người mua (dịch vụ chuyển phát nhanh) thanh toán qua chuyển khoản với tổng số phí không hoàn lại là 3.000.000 VND (Ba triệu đồng) cho tài liệu cộng với phí chuyển phát nhanh đối với dịch vụ chuyển phát cho người mua. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về việc thất lạc hoặc chậm giao hồ sơ mời thầu mua qua dịch vụ chuyển phát.

c) Yêu cầu mua trực tuyến bản mềm có chứng nhận của Hồ sơ mời thầu bằng cách tải trực tiếp từ VPMO sau khi nộp phí không hoàn lại 3.000.000 VND (Ba triệu đồng) bằng chuyển khoản vào tài khoản VPMO.

- Tài khoản số: 42510009917866.

- Tên tài khoản: BQLDA SU DUNG VON VAY NUOC NGOAI TINH VINH PHUC.

- Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Vĩnh Phúc.

- SWIFT CODE: BIDVVNVX.

 8. Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: số 38 Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc), hoặc bởi đại diện nhà thầu hoặc bằng dịch vụ giao hàng trực tiếp, vào lúc hoặc trước thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (giờ Hà Nội). Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai ngay sau khi đóng thầu với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: số 38 Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc).

 9. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu. Chi tiết giá trị của bảo đảm dự thầu là 440.000 USD (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi nghìn đô la Mỹ) hoặc  10.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).

 10. Địa chỉ nhắc đến ở trên là:

 Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (VPMO)

Người nhận: Ông Hồ Quang Phúc - Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số 38, Đường Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa,

Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Số điện thoại: 02113.860.868

Số fax: 02113.860.858

E-mail: vpmo@vinhphuc.gov.vn

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định (phê duyệt/ sửa đổi) hồ sơ mời thầu 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: