Thông báo mời thầu ngày 8/6/2020

08/06/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường Cải tạo, chỉnh trang khu 18ha, cụm KTXH Tân Tiến (bên... Xây lắp (Số thông báo: 20200614761 - 00. Thời điểm... 08/06/2020
105
2 Công an tỉnh Vĩnh Phúc Mua sắm phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị... Mua sắm phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị... Chưa thanh toán 08/06/2020
105
3 Ủy ban nhân dân phường Hội Hợp Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục chính các tổ... Xây lắp (Số thông báo: 20200614413 - 00. Thời điểm... 08/06/2020
105

 

Các tin đã đưa ngày: