Thông báo mời thầu ngày 5/6/2020

05/06/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Tam Phúc Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành trường THCS Tam Phúc Xây lắp (đã bao gồm hạng mục chung) (Số thông báo:... Chưa thanh toán 05/06/2020
104
2 Công an tỉnh Vĩnh Phúc Dự toán in biểu mẫu phục vụ công tác theo dõi hộ khẩu,... In biểu mẫu phục vụ công tác theo dõi hộ khẩu, nhân... 05/06/2020
104
3 Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế Cải tạo mặt đường rãnh thoát nước thôn Rừng Sằm, xã... Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200513776 - 00.... Chưa thanh toán 05/06/2020
104
4 Viễn thông Vĩnh Phúc Trang bị máy tính phục vụ triển khai phần mềm quản lý... Trang bị máy tính để bàn (Số thông báo: 20200552927 -... Chưa thanh toán 05/06/2020
104

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: