Thông báo mời thầu ngày 1/6/2020

01/06/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Cải tạo, sửa chữa nhà giảng đường A5 - Cơ sở... Gói thầu số 1: Thi công cải tạo, sửa chữa nhà... Chưa thanh toán 01/06/2020
100
2 UBND xã Hương Sơn Sân vườn, bồn hoa, rãnh thoát nước trường tiểu học... Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20200578665 - 00. Thời... Chưa thanh toán 01/06/2020
100
3 Ủy ban nhân dân xã Vân Xuân Trường Mầm non xã Vân Xuân - Huyện Vĩnh Tường (Giai... Xây dựng (Số thông báo: 20200578128 - 00. Thời điểm... 01/06/2020
100
4 UBND phường Đồng Xuân Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học, nhà điều hành và các... Toàn bộ phần xây dựng công trình (Số thông báo:... 01/06/2020
100
5 Kho KT887/Cục Kỹ thuật Binh chủng/Tổng cục Kỹ thuật Mua vật tư bảo quản và niêm cất của Kho KT887/Cục KTBC Gói thầu số 01: Mua vật tư bảo quản và niêm cất của... 01/06/2020
100

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: