Thông báo mời thầu ngày 20/5/2020

20/05/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên Nhà làm việc Ban Quản lý dự án ĐTXD và phòng họp UBND... Xây lắp (Số thông báo: 20200543559 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 20/05/2020
92
2 Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng Đường giao thông, rãnh thoát nước khu dân cư Đồng Cửa... Xây dựng, thiết bị và hạng mục chung (Số thông báo:... Chưa thanh toán 20/05/2020
92
3 Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc Mua sắm máy vi tính năm 2020 Mua sắm máy vi tính năm 2020 (Số thông báo:... Chưa thanh toán 20/05/2020
92
4 UBND thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, sửa chữa nhà điều hành, nhà lớp học 2 tầng 12... Xây lắp (Số thông báo: 20200534719 - 01. Thời điểm... Chưa thanh toán 20/05/2020
92

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: