Thông báo mời thầu ngày 18/5/2020

18/05/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Lâm Phong Cải tạo nâng cấp nhà lớp học, nhà điều hành và các... Cải tạo nâng cấp nhà lớp học, nhà điều hành và các... 18/05/2020
90
2 Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm Đường giao thông và rãnh thoát nước các tuyến nhỏ lẻ... Xây lắp (Số thông báo: 20200535039 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 18/05/2020
90

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: