Thông báo mời thầu ngày 15/5/2020

15/05/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Yên Đồng Cải tạo nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Đông... Xây lắp (Số thông báo: 20200530680 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 15/05/2020
89

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: