Thông báo mời thầu ngày 13/5/2020

13/05/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc Mua sắm quân trang dự trữ cho Đại đội, tiểu đoàn dự bị... Mua sắm quân trang dự trữ cho Đại đội, tiểu đoàn dự bị... Chưa thanh toán 13/05/2020
87
2 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc Mua sắm trang phục dân quân tự vệ 2020 Mua sắm trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ 2020... Chưa thanh toán 13/05/2020
87
3 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lập Thạch   Sửa chữa 13 cụm đèn Led trang trí 2 mặt, sửa chữa 01... 13/05/2020
87
4 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phúc Yên Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư thí nghiệm... Mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20200522644 - 00. Thời... Chưa thanh toán 13/05/2020
87
5 Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Trung... Xây lắp (Số thông báo: 20200522291 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 13/05/2020
87

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: