Thông báo mời thầu ngày 11/5/2020

11/05/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 UBND xã Sơn Đông Nhà ăn bán trú trường Tiểu học xã Sơn Đông, huyện Lập... Xây lắp (Số thông báo: 20200513975 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 11/05/2020
85
2 Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc trụ sở và hội trường... Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc trụ sở và hội trường... 11/05/2020
85

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: