Thông báo mời thầu ngày 8/5/2020

08/05/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc   Thuê dịch vụ vận chuyển thu gom, xử lý rác thải y tế,... Chưa thanh toán 08/05/2020
84
2 Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp Doanh trại Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp/ Binh chủng... Gói thầu TB-03: Cung cấp, lăp đặt thiết bị nấu bằng... Chưa thanh toán 08/05/2020
84
3 Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp Doanh trại Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp/ Binh chủng... Gói thầu TB-01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều hòa... Chưa thanh toán 08/05/2020
84
4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (tại địa điểm mới) Giám sát gói thầu số 01 (Số thông báo: 20200509574 -... 08/05/2020
84

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: